Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Od 13 września 2021 r. Zespół Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zmienił swoją siedzibę.

Obsługa klienta PKZP odbywa się pod adresem:

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Zespół Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
80-409 Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Wrzeszczańska 29,
w godz. 7.30 - 15.30.  

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: nr 58 341 05 99 lub mailowego na adres: pkzp@gcuw.edu.gdansk.pl


Z A W I A D M I E N I E

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty
Miasta Gdańska

zgodnie z § 22 Statutu, informuje

o Walnym Zebraniu Delegatów (jeden delegat z placówki),

które odbędzie się dnia 28.02.2023 roku

o godzinie 1500  w pierwszym terminie i o godzinie 1515 w drugim terminie

w siedzibie Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych ul. Wrzeszczańska 29

Porządek obrad:

 1. Przywitanie przybyłych Delegatów przez Przewodniczącą Zarządu.
 2. Przyjęcie obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Wybór komisji wnioskowej.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu PKZP.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie bilansu i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 11. Przedstawienie i dyskusja nad nowym statutem.
 12. Zatwierdzenie nowego statutu.
 13. Wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Delegatów.

 

Przewodnicząca Zarządu PKZP

/-/

Jolanta Szymańska


Osoby składające wnioski z żyrantami, proszone są o składanie prawidłowo wypełnionych formularzy osobiście, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową, a osoby starające się o pożyczkę do wysokości wkładów lub wnioskujące o zwrot wkładów, zapraszamy osobiście.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ Z MKZP W 2023 ROKU 

30.01.2023 – 03.02.2023 

27.02.2023 – 03.03.2023 

03.04.2023 – 07.04.2023 

08.05.2023 – 12.05.2023 

01.06.2023 – 07.06.2023 

04.09.2023 – 08.09.2023 

02.10.2023 – 06.10.2023 

06.11.2023 – 10.11.2023 

04.12.2023 – 08.12.2023

 

Druki PKZP:


Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w oparciu o:

Metryczka publikacji