Obsługa Międzyzakładowej (dawniej Pracowniczej) Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U.2021.1666 z dnia 2021.09.10) Walne Zebranie Delegatów w dniu 28.02.2023 r. uchwaliło nowy Statut Międzyzakładowej (dawniej Pracowniczej) Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty Gminy Miasta Gdańska przy Gdańskim Centrum Usług Wspólnych. 


Od 13 września 2021 r. Zespół Obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zmienił swoją siedzibę.
Obsługa klienta MKZP odbywa się pod adresem:

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Zespół Obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
80-409 Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Wrzeszczańska 29,
w godz. 7.30 - 14.30  

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: nr 58 341 05 99 lub mailowego na adres: pkzp@gcuw.edu.gdansk.pl


Osoby składające wnioski z żyrantami, proszone są o składanie prawidłowo wypełnionych formularzy osobiście, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową, a osoby starające się o pożyczkę do wysokości wkładów lub wnioskujące o zwrot wkładów, zapraszamy osobiście.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ Z MKZP W 2023 ROKU 

08.05.2023 – 12.05.2023 

01.06.2023 – 07.06.2023 

04.09.2023 – 08.09.2023 

02.10.2023 – 06.10.2023 

06.11.2023 – 10.11.2023 

04.12.2023 – 08.12.2023

Druki MKZP:

Metryczka publikacji