Książka telefoniczna GCUW

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

  • Centrala tel.: 58 506-51-20
  • Sekretariat Hallera  - wew. 101
  • Sekretariat Wrzeszczańska  - wew. 501
  • Kancelaria GCUW - wew. 371

p.o. Dyrektor GCUW - Grzegorz Szczuka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: g.szczuka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 101


Zastępca Dyrektora GCUW - Barbara Nawrocka
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: b.nawrocka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 501

Wydział Płac - Ewa Paszek
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: e.paszek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 506

Referat Płac I - Zastępca Kierownika Anna Kozłowska
e-mail: a.kozlowska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel.: 58 506 51 20 wew. 525

 

Referat Płac II - Zastępca Kierownika Agata Dybiżbańska
e-mail: a.dybizbanska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel.: 58 506 51 20 wew. 515

 

Wydział Kadr - Bożena Papież
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: b.papiez@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 505

Referat Kadr - p.o. Zastępca Kierownika Paweł Skoczek
e-mail: p.skoczek@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 546

 

Kierownik Referatu Służby BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu Służby BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-40-10-40

Kierownik Zespołu Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – Agata Drabiuk
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: a.drabiuk@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 341-05-99 wew. 421

 

Kierownik Zespołu Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów – Anna Zamiejska
(siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 32/34)
e-mail: a.zamiejska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 520-21-80


Zastępca Dyrektora GCUW - Dorota Klinszporn-Peek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: d.klinszporn-peek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 103

Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Ewa Wróbel
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wrobel@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 211

Zastępca Kierownika Referatu Dochodów Budżetowych – Ewelina Wykowska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wykowska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 211

 

Kierownik Referatu Dochodów Własnych - Edyta Wosztyl
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wosztyl@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 242

Zastępca Kierownika Referatu Dochodów Własnych – Katarzyna Gajdzis
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: k.gajdzis@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 242

 

Wydział Wydatków - Anna Posadzy
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.posadzy@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 171

Referat Wydatków I – p.o. zastępca kierownika Urszula Skórzewska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: u.skorzewska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 133

 

Referat Wydatków II – zastępca kierownika Mateusz Węsierski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.wesierski@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 172

 

Kierownik Referatu Rozliczania Programów i Projektów – Agnieszka Chaberek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.chaberek@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 175

 

Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej - Joanna Ciesielska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: j.ciesielska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 324


Główna Księgowa GCUW - Ewa Michalska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.michalska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 106

Zastępca Głównej Księgowej - Iwona Kubiak
e-mail: i.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 104

 

Zespół Obsługi Bankowej
Koordynator: Paulina Zasidko,
tel. wew. 323, e-mail: p.zasidko@gcuw.edu.gdansk.pl
Jolanta Wołoszyk, tel. wew. 324, e-mail: j.woloszyk@gcuw.edu.gdansk.pl

Justyna Przydatek, tel. wew. 323, e-mail: j.przydatek@gcuw.edu.gdansk.pl


Kierownik Referatu Organizacyjnego GCUW – Agnieszka Skrodzka       
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.skrodzka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 402

Zespół Administracyjny:

Główny specjalista ds. administracji - Maciej Ciesielski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.ciesielski@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 282

 

Specjalista ds. administracji - Joanna Grześkowiak
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: j.grzeskowiak@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 282

 

Składnica Akt
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 311


Zespół Obsługi Zamówień Publicznych:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych – Maria Ruszkowska
e-mail: m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 403


Zespół Wsparcia IT:

p.o. Kierownik – Marcin Michałowski
Koordynator Elektronicznego Obiegu Dokumentów
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.michalowski@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. kom. (+48) 510-07-23-69

 

Główny specjalista ds. zarządzania siecią - Symeon Dąbrowski
e-mail: informatycy@gcuw.edu.gdansk.pl

Koordynator Radców prawnych GCUW – mec. Elżbieta Daniluk
e-mail: prawnicy@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 381


Samodzielne stanowiska pracy:

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej GCUW – Magdalena Dudek
Koordynator strony BIP GCUW,
Koordynator Skarg i Wniosków

(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.dudek@gcuw.edu.gdansk.pl oraz bip@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 292

 

Główny specjalista ds. kadr GCUW - Anita Grzybicka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.grzybicka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 291

Główny specjalista ds. płac GCUW – Małgorzata Gogolińska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.gogolinska@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. 58 506-51-20 wew. 283

 

Starszy specjalista ds. BHP GCUW - Mariusz Kubiak
e-mail: m.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. kom. (+48) 510-07-81-16

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marek Czechowski
e-mail: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 697-78-13-35

Metryczka publikacji