Książka telefoniczna GCUW

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

 • Centrala tel.: 58 506-51-20
 • Sekretariat Hallera  - wew. 101
 • Sekretariat Wrzeszczańska  - wew. 501
 • Kancelaria GCUW - wew. 371

Dyrektor GCUW - Grzegorz Szczuka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: g.szczuka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 101

------------------------------

Zastępca Dyrektora GCUW - Barbara Nawrocka
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: b.nawrocka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 501

Kierownik Referatu Płac - Ewa Paszek
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: e.paszek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 506

Kierownik Referatu Kadr - Bożena Papież
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: b.papiez@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 505

Kierownik Referatu Służby BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu Służby BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-40-10-40

Kierownik Zespołu Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – Agata Drabiuk
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: a.drabiuk@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 341-05-99 wew. 421

Kierownik Zespołu Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów – Anna Zamiejska
(siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 32/34)
e-mail: a.zamiejska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 520-21-80

-------------------------------

Zastępca Dyrektora GCUW - Dorota Klinszporn-Peek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: d.klinszporn-peek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 103

Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Ewa Wróbel
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wrobel@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 211

Zastępca Kierownika Referatu Dochodów Budżetowych – Ewelina Wykowska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wykowska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 211

Kierownik Referatu Dochodów Własnych - Edyta Wosztyl
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wosztyl@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 242

Zastępca Kierownika Referatu Dochodów Własnych – Katarzyna Gajdzis
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: k.gajdzis@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 242

Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych - Anna Posadzy
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.posadzy@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 171

Zastępca Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych – Mateusz Węsierski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.wesierski@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 172

Kierownik Referatu Rozliczania Programów i Projektów – Agnieszka Chaberek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.chaberek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 175

Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej - Joanna Ciesielska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: j.ciesielska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 324

------------------------------

Główna Księgowa GCUW - Ewa Michalska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.michalska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 106

Zastępca Głównej Księgowej - Iwona Kubiak
Zespół podatku VAT
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: i.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 104

------------------------------

Kierownik Referatu Organizacyjnego GCUW – Agnieszka Skrodzka       
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.skrodzka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 402

Główny specjalista ds. zamówień publicznych – Maria Ruszkowska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.ruszkowska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 403

Zespół Administracyjny:

 • Główny specjalista ds. administracji i komunikacji – Marcin Michałowski
  Koordynator Elektronicznego Obiegu Dokumentów
  (siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
  e-mail: m.michalowski@gcuw.edu.gdansk.pl
  tel. kom. (+48) 510-07-23-69
 • Główny specjalista ds. administracji - Maciej Ciesielski
  (siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
  e-mail: m.ciesielski@gcuw.edu.gdansk.pl
  tel. 58 506-51-20 wew. 282
 • Specjalista ds. administracji - Joanna Grześkowiak
  (siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
  e-mail: j.grzeskowiak@gcuw.edu.gdansk.pl
  tel. 58 506-51-20 wew. 282

Zespół IT:

 • Główny specjalista ds. zarządzania siecią - Symeon Dąbrowski
  e-mail: informatycy@gcuw.edu.gdansk.pl

Składnica Akt
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 311

-----------------------------

Koordynator Radców prawnych GCUW – mec. Elżbieta Daniluk                                                                                                               
e-mail: prawnicy@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 381

-------------------------------

Samodzielne stanowiska pracy:

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej GCUW – Magdalena Dudek
Koordynator strony BIP GCUW,
Koordynator Skarg i Wniosków
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.dudek@gcuw.edu.gdansk.pl oraz bip@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 292

Główny specjalista ds. kadr GCUW - Anita Grzybicka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.grzybicka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 291

Główny specjalista ds. płac GCUW – Małgorzata Gogolińska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.gogolinska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 283

Starszy specjalista ds. BHP GCUW - Mariusz Kubiak
e-mail: m.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 510-07-81-16

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marek Czechowski
e-mail: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 697-78-13-35

Metryczka publikacji