***

Misją Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych jest

wspólne, terminowe i profesjonalne

świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych, zgodnie ze Statutem GCUW,

poprzez orientację na klienta, pracownika i procesy, najwyższe standardy działania i odpowiedzialności,

innowacyjność i otwartość na zmiany.

***

KATALOG USŁUG ZEWNĘTRZNYCH GCUW (1.28 MB)Uprzejmie informujemy o zmianie siedziby Zespołu Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów. 
Od dnia 01 lutego 2022 r. Zespół Obsługi Świadczeń Socjalnych przyjmuje Klientów w nowej siedzibie przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku (siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń).
Zapraszamy Klientów na salę obsługi w godz. 8.30 - 15.00  tel. 58 520 21 80 lub e-mail: socjalny@gcuw.edu.gdansk.pl 

Szczegółowe informacje dot. obsługi emerytów i rencistów jednostek oświatowych znajdują się w zakładce "Obsługa Socjalna Emerytów i Rencistów”.

Uprzejmie informujemy o zmianie siedziby Zespołu Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.
Od dnia 13 września 2021 r. siedzibą PKZP jest siedziba GCUW, przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku.
Klientów PKZP składających wnioski o pożyczki zapraszamy do nowej siedziby w godz. 7.30 - 15.30 tel. 58 341 05 99
lub Sekretariat GCUW "Wrzeszczańska": tel. 58 506 51 20 wew. 501

Szczegółowe informacje dot. obsługi PKZP znajdują się w zakładce "Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej".

Od dnia 21.07.2021r. system poczty elektronicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych został przeniesiony na serwer poczty elektronicznej EDU na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Wszystkie maile wychodzące z GCUW powinny mieć rozszerzenie @gcuw.edu.gdansk.pl

Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się telefonicznie, bądź drogą mailową.