***

Misją Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych jest

wspólne, terminowe i profesjonalne

świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych, zgodnie ze Statutem GCUW,

poprzez orientację na klienta, pracownika i procesy, najwyższe standardy działania i odpowiedzialności,

innowacyjność i otwartość na zmiany.

***

KATALOG USŁUG ZEWNĘTRZNYCH GCUW (1.28 MB)Budżet Obywatelski 2023!

Głosowanie trwa od 26 września do 10 października.

W tegorocznej edycji do głosowania zakwalifikowało się 305 ciekawych projektów z zakresu: zdrowia, sportu i rekreacji, edukacji, bezpieczeństwa, inwestycji drogowych. W puli Budżetu Obywatelskiego są 22 063 118 złotych. Oddając głos można wygrać nagrody, a dzielnica z najwyższa frekwencją zyska świąteczne iluminacje.

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.gdansk.pl

Mobilne Punkty Głosowania

Na czas trwania głosowania między 26 września a 10 października, aby jeszcze bardziej zachęcić i ułatwić gdańszczankom i gdańszczanom głosowanie, pracownicy Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami organizują Mobilne Punkty do Głosowania. Będzie w nich można, z pomocą konsultantów zagłosować na wybrane projekty. Aby zagłosować w punkcie mobilnym wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości. Wykaz wszystkich miejsc, w których można wziąć udział w głosowaniu dostępny jest na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 Chcesz dowiedzieć się więcej?

Na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski  znajduje się baza przydatnych informacji na temat całego procesu konsultacji oraz głosowania. Znajdują się tu również materiały promocyjne dla wnioskodawców do pobrania on-line: plakaty, ulotka.

Do 14 października 2022 r. poznamy szczęśliwych zwycięzców. Zapraszamy do śledzenia profilu BO na Facebooku: gdanskBO

Kontakt: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
Tel.: 58 323 66 51; 58 323 66 37; 58 323 63 37; e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.plUprzejmie informujemy o zmianie siedziby Zespołu Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów. 

Od dnia 01 lutego 2022 r. Zespół Obsługi Świadczeń Socjalnych przyjmuje Klientów w nowej siedzibie
 przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku (siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń).
 Zapraszamy Klientów na salę obsługi w godz. 8.30 - 15.00

tel. 58 520 21 80 lub e-mail: socjalny@gcuw.edu.gdansk.pl 

Szczegółowe informacje dot. obsługi emerytów i rencistów jednostek oświatowych znajdują się w zakładce
"Obsługa Socjalna Emerytów i Rencistów” Uprzejmie informujemy o zmianie siedziby Zespołu Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.

Od dnia 13 września 2021 r. siedzibą PKZP jest siedziba GCUW, przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku.
 Klientów PKZP składających wnioski o pożyczki zapraszamy do nowej siedziby w godz. 7.30 - 15.30

tel. 58 341 05 99
lub Sekretariat GCUW "Wrzeszczańska": tel. 58 506 51 20 wew. 501

Szczegółowe informacje dot. obsługi PKZP znajdują się w zakładce
"Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej"
Od dnia 21.07.2021r. system poczty elektronicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych został przeniesiony
na serwer poczty elektronicznej EDU na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Wszystkie maile wychodzące z GCUW powinny mieć rozszerzenie @gcuw.edu.gdansk.pl
Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się telefonicznie, bądź drogą mailową.


Gdańskie Centrum Usług Wspólnych przywraca system pracy stacjonarnej od dnia 1 lipca 2021 r.,
w godz. 7.30 -15.30 w dni powszednie.

Wszystkich pracowników Centrum obowiązują zasady określone przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861).

Procedura ,,Bezpieczny powrót do pracy stacjonarnej”

 1. Noszenie maseczek na terenie GCUW jest obowiązkowe.
 2. Na stanowiskach administracyjno-biurowych najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi nie może być mniejsza, niż 1,5 m.
 3. W miarę możliwości należy wyrazić zgodę najbardziej narażonym pracownikom, aby pracowali w domu (osoby starsze
  i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).
 4. Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw)
  i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami.
 5. Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w pokoju socjalnym. Korzystanie z tych pomieszczeń powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogram czyszczenia tych pomieszczeń i dezynfekcji.
 6. Wizyty interesantów na terenie placówek GCUW mogą odbywać się przy zachowaniu ostrożności (maksymalizacja dystansu, dezynfekcja rąk, maseczki w pomieszczeniach).
 7. Spotkania w salach konferencyjnych mogą odbywać się przy zachowaniu dystansu 1,5 m od innych osób. Zaleca się korzystanie z większych sal, zwłaszcza podczas spotkań z interesantami.
 8. Nadal utrzymany jest obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do siedzib GCUW, oraz dezynfekcja często dotykanych powierzchni (klamki, włączniki, itp.), a także zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń.
 9. Zachować ostrożność – unikać większych zgromadzeń, zachować dystans, często myć ręce.
 10. Zobowiązuje się pracowników, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości.
 11. Kosze na śmieci powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością.
 12. Obowiązuje zakaz przychodzenia do pracy osób chorych z objawami infekcji (katar, kaszel infekcyjny, gorączka, itp.).

Powyższe zasady obowiązywać będą od dnia 01.07.2021 r. Zastrzega się możliwość natychmiastowej zmiany powyższych postanowień, w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju, bądź lokalnie w danym województwie. Wówczas możliwy jest powrót do obostrzeń w wymiarze zależnym od aktualnych warunków.

                                                                                                                          p.o. Dyrektor

                                                                                                              Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

                                                                                                                    /-/  Grzegorz Szczuka