Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. sprzedaży biletów w Punkcie Obsługi Klienta w Dziale Organizacji Sprzedaży Biletów w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Patrycja Sucherska zamieszkała w Gdańsku.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka uzyskała niezbędną liczbę punktów. Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej spełnia wymagania i warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ma predyspozycje do pracy na powierzonym stanowisku.