Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na https://ztm.gda.pl/wiadomosci/czekamy-na-twoja-opinie-konsultacje-spoleczne-projektu-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-miasta-gdanska-na-lata-2021-2042,a,7210...