BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia - Zorganizowanie Gdańskiego Festiwalu Muzycznego i Siesta Festival

Ogłoszenie
o udzielaniu zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej zgodnie
z  art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493)

Ogłoszenie zamieszcza się w związku z udzielaniem zamówienia, o którym mowa w art. 4. pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  • Zorganizowanie Gdańskiego Festiwalu Muzycznego w dniach od 10 do 17 kwietnia 2015 roku
  • Zorganizowanie Siesta Festival w dniach od 24 do 26 kwietnia 2015 roku w Gdańsku
metryczka publikacji