BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia – W ramach Koalicji Miast Gdańsk – Wrocław przygotowanie i prezentacja we Wrocławiu wydarzeń kulturalnych realizowanych przez gdańskich artystów

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia – W ramach Koalicji Miast Gdańsk – Wrocław przygotowanie i prezentacja we Wrocławiu wydarzeń kulturalnych realizowanych przez gdańskich artystów

Ogłoszenie

o udzielaniu zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej zgodnie

z art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493)

Ogłoszenie zamieszcza się w związku z udzielaniem zamówienia, o którym mowa w art. 4. pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie w dniach 30 lipca – 5 sierpnia 2016 roku oraz 10-11 sierpnia 2016 roku wydarzeń kulturalnych realizowanych przez gdańskich artystów: Znajomi znad morza, mamy dla Was Alternatywę oraz performance Wojciecha Radke.

metryczka publikacji