BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia na usługę z zakresu działalności kulturalnej, której wartość przekracza 30 000 euro

o udzielaniu zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej zgodnie
z  art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
( Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493)

 

Ogłoszenie zamieszcza się w związku z udzielaniem zamówienia, o którym mowa w art. 4. pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie w ramach Festiwalu Solidarity of Arts 2015 uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdańska NEPTUNY 2015 oraz występów następujących artystów i zespołów podczas koncertu „SWING+”: Pasadena Roof Orchestra, WDR Big Band, Patti Austin, Kurt Elling, Roger Berg Big Band, New York Voices, Stanisław Soyka, Wojciech Karolak kwartet.

metryczka publikacji