BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dialog techniczny dla opracowania nowej koncepcji ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdańska oraz podległych jednostek organizacyjnych.

metryczka publikacji