BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Komunikat Prezydenta w sprawie podania wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Wykonując postanowienia art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881 i Nr 149 poz. 889) nakładającego na Prezydenta Miasta obowiązek wyznaczenia i podania wykazu miejsc przeznaczonych, na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wyznaczam następujące lokalizacje na terenie Gdańska:

 1. słup reklamowy - przy ul. Piastowskiej 161 A,
 2. słup reklamowy - przy ul. Opata J.Rybińskiego/Plac Inwalidów Wojennych,
 3. słup reklamowy ? przy ul. Cystersów
 4. słup reklamowy - Czyżewskiego / róg Opackiej
 5. słup reklamowy ? przy ul. Kołobrzeska/Słupska (pętla autobusowa),
 6. słup reklamowy ? przy ul. Derdowskiego/Al. Grunwaldzka,
 7. słup reklamowy - Wita Stwosza r. Obrońców Westerplatte
 8. słup reklamowy ? przy ul. Wyspiańskiego,
 9. słup reklamowy ? przy ul. Waryńskiego,
 10. słup reklamowy - Rynek Wrzeszcz / Biała
 11. słup reklamowy ? przy ul. Klonowicza/Żywiecka,
 12. słup reklamowy ? przy ul. Reja/Kochanowskiego,
 13. słup reklamowy ? przy ul. Dworska/Pułaskiego,
 14. słup reklamowy ? przy ul. Dworskiej
 15. słup reklamowy ? przy ul. Oliwska/Podjazd,
 16. słup reklamowy - Oliwska N.Port / Szkolna
 17. słup reklamowy ? przy ul. Trakt Św.Wojciecha /Dworcowa,
 18. słup reklamowy ? przy ul. Gościnnej,
 19. słup reklamowy ? przy ul. Kartuska/Ciasna,
 20. słup reklamowy - Siennicka - Lenartowicza
 21. słup reklamowy ? przy ul. Stryjewskiego/Zimna,
 22. słup reklamowy ? przy ul. Stryjewskiego/Szpaki.

Plakaty wyborcze mogą być naklejane bezpłatnie, wyłącznie na słupach i miejscach do tego wytypowanych.
W celu sprawowania nadzoru nad zachowaniem ładu i porządku, wykaz lokalizacji został przekazany Straży Miejskiej i Policji.

metryczka publikacji