Postanowienia i informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

Postanowienie Nr 762/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsku (4.76 MB)

Postanowienie Nr 773/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 55 w mieście Gdańsku. (223.78 KB)

Postanowienie Nr 777/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 163 w mieście Gdańsku. (228.99 KB)

Postanowienie Nr 780/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 108 w mieście Gdańsku. (252.46 KB)

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 28, 30, 39, 46, 47, 69, 87, 91, 108, 114, 132, 152 w mieście Gdańsku. (1.44 MB)

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 66, 86, 94, 144, 186 w mieście Gdańsku. (1.15 MB)

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 8, 14, 28, 30, 39, 46, 47, 55, 63, 66, 68, 69, 87, 91, 106, 108, 110, 114, 117, 128, 132, 142, 143, 144, 151, 152, 157, 160, 163, 179 w mieście Gdańsku. (3.8 MB)

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 8, 14, 23, 45,48, 49, 51, 54, 59, 60, 63, 71, 74, 86, 94, 106, 111, 115, 117, 119, 122, 128, 137, 142, 143, 151, 157, 164. 169, 174, 175, 179 w mieście Gdańsku. (4.11 MB)

Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o zmianach w siedzibach lokali wyborczych (3.2 MB)

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (46.65 KB)

Postanowienie Nr 700/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Gdańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (185.07 KB)

Postanowienie Nr 701/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Gdańsk w wyborach do Sejmu i Senatu (116.7 KB)

Metryczka publikacji