Komunikat Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia i podania wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykonując postanowienia art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684, 1504), nakładającego na Prezydenta Miasta obowiązek wyznaczenia i podania wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wyznaczam następujące lokalizacje na terenie Gdańska:

 1. słup reklamowy - przy ul. Piastowskiej 161 A,
 2. słup reklamowy – przy ul. Opata J. Rybińskiego/Plac Inwalidów Wojennych,
 3. słup reklamowy – przy ul. Czyżewskiego/ul. Opackiej,
 4. słup reklamowy – przy ul. Wyspiańskiego,
 5. słup reklamowy – przy ul. Waryńskiego,
 6. słup reklamowy - Rynek Wrzeszcz/ul. Biała,
 7. słup reklamowy – przy ul. Reja/ul. Kochanowskiego,
 8. słup reklamowy – przy ul. Dworska/ul. Pułaskiego,
 9. słup reklamowy – przy ul. Oliwska/ul. Szkolna,
 10. słup reklamowy – przy ul. Trakt Św. Wojciecha/ul. Dworcowa,
 11. słup reklamowy – przy ul. Kartuska/ul. Ciasna,
 12. słup reklamowy – przy ul. Stryjewskiego/ul. Zimna,
 13. słup reklamowy – przy ul. Stryjewskiego/ul. Szpaki.

Plakaty wyborcze mogą być naklejane bezpłatnie, wyłącznie na słupach
i miejscach do tego wytypowanych.

W celu sprawowania nadzoru nad zachowaniem ładu i porządku, wykaz lokalizacji został przekazany Straży Miejskiej i Policji.

Metryczka publikacji