Informacja dla wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością, wpisanych do rejestru wyborców Gdańska, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Informacja dla wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością, wpisanych do rejestru wyborców Gdańska, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

 

1. Głosowanie odbędzie się w dniu 13 października 2019 roku (niedziela) w godz. 7.00 -21.00 (Podstawa prawna: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1506);

           https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/aktualnosci/34219

           https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-sejmu-i-senatu-2019-r,a,108354

 

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - zakres działania Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku (wyciąg);

          https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-sejmu-i-senatu-2019-r,a,108354

 

3. Informacje o właściwym obwodzie głosowania, numerach i granicach obwodów głosowania oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych  określa Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 02 września 2019 roku dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

          https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-sejmu-i-senatu-2019-r,a,108354

 

4. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej i formy głosowania;

Uprawnienie do udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

 

- głosowanie w miejscu stałego zamieszkiwania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-w-miejscu-stalego-zamieszkania,a,153209

- głosowanie poza miejsce stałego zamieszkania;

 https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-poza-miejscem-stalego-zamieszkania,a,153210

- głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-z-zaswiadczeniem-o-prawie-do-glosowania,a,153212

 - głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-za-posrednictwem-pelnomocnika,a,153214

- głosowanie korespondencyjne;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-korespondencyjne,a,153216

 

5. Rejestr wyborców i spis wyborców;

- wniosek o dopisanie do spisu wyborców;

https://bip.gdansk.pl/wybory/wniosek-o-dopisanie-wyborcy-do-spisu-wyborcow,a,153211

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow,a,44942

- udostępnianie rejestru wyborców;

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/udostepnianie-rejestru-wyborcow,a,44943

 

6. Terminy wybranych czynności wyborczych;

              https://bip.gdansk.pl/wybory/terminy-wybranych-czynnosci-wyborczych,a,153218

 

7. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku;

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/informacje/35560

            

8. Komunikaty i obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku;

https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-sejm-senat/wyciag-z-obwieszczenia-pkw-z-dnia-6-sierpnia-2019-roku-o-okregach-wyborczych,a,152792

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41; fax: 58 301 27 30

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

 

Przydatne strony;

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/aktualnosci

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/informacje

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyjasnienia

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kodeks

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/obwieszczenia

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kalendarz

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/pl

 

 

 

 

Metryczka publikacji