BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim może wziąć udział w głosowaniu pod warunkiem, że jest wpisany do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. 

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.  Sam fakt zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy oraz zarejestrowania pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie powoduje wpisania do rejestru wyborców z urzędu.  

metryczka publikacji