BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wybory do Rad Dzielnic w obecnej kadencji

wykaz ulic Dzielnicy Chełm (186.31 KB)

wykaz ulic Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe (198.04 KB)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wobec MKW ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych (75 KB)

Zgłoszenie kandydata na radnego dzielnicy (wersja edytowalna) (18.53 KB)

Zgłoszenie kandydata na radnego dzielnicy (pdf) (177.1 KB)

Zgodnie z § 54 ust. 5 statutów Rad Dzielnic, zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 30 wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy.

Zgodnie z § 56 ust. 1 statutów Rad Dzielnic, wybory przeprowadza się, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od ustalonej liczby mandatów dla dzielnicy (minimum zarejestrowanych kandydatów 16 lub 22 w zależności od dzielnicy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 22 lutego 2019 r.

Zarejestrowani kandydaci na radnych: