BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referendum Ogólnokrajowe 2015

Wniosek/zgłoszenie Termin Miejsce złożenia
(w godzinach pracy Urzędu)
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO do 24 sierpnia 2015r. (poniedziałek) Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
stanowiska nr 38, 39
tel.: 58 323 69 58 do 59


Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
stanowiska nr 1, 2, 3, 4
tel.: 58 323 60 51 do 54


Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
stanowisko nr 3, 4
tel.: 58 323 71 33 i 75
ZŁOŻENIE WNIOSKU
O SPORZĄDZENIE
AKTU PEŁNOMOCNICTWA
DO GŁOSOWANIA
wyborcy niepełnosprawni
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat

do 28 sierpnia (piątek)
ZŁOŻENIE WNIOSKU
O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
wyborcy niepełnosprawni, wyborcy przebywający stale lub czasowo
na terenie gminy
i wyborcy nigdzie niezamieszkali

do 1 września 2015r. (wtorek)
żołnierze, funkcjonariusze, pełniący służbę
w jednostkach skoszarowanych

od 16 do 24 sierpnia 2015r.
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
do 4 września 2015r. (piątek)
ZŁOŻENIE WNIOSKU
O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
do  4 września 2015r. (piątek)