BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Informacja dla wyborców z orzeczoną niepełnosprawnością wpisanych do rejestru wyborców Gdańska

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gdańska w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 

  1. Głosowanie odbędzie się w dniu 26 maja 2019 roku (niedziela) w godz. 7.00 -21.00 (Podstawa prawna: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/4/33521_Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_lutego_2019_r_o_postanowieniu_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_poslow_do_Parlamentu_Europejskiego_oraz_o_okregach_wyborczych_i_siedzibach_okregowych_komisji_wyborczych

 

  1. Informacje o właściwym obwodzie głosowania, numerach i granicach obwodów głosowania oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych  określa Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2019 roku dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku;

               https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2019-r,a,108231

 

  1. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, warunki i formy głosowania;

- głosowanie przez obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkiwania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-przez-obywateli-polskich-w-miejscu-stalego-zamieszkania,a,143081

- głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-przez-obywateli-unii-europejskiej-niebedacych-obywatelami-polskimi,a,143083

- głosowanie poza miejsce stałego zamieszkania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-poza-miejscem-stalego-zamieszkania,a,143084

- głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-z-zaswiadczeniem-o-prawie-do-glosowania,a,143086

- głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-za-posrednictwem-pelnomocnika,a,143091

- głosowanie korespondencyjne;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-korespondencyjne,a,143092

 

  1. Rejestr wyborców i spis wyborców;

- wniosek o dopisanie do spisu wyborców;

https://bip.gdansk.pl/wybory/wniosek-o-dopisanie-wyborcy-do-spisu-wyborcow,a,143076

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow,a,44942

- udostępnianie rejestru wyborców;

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/udostepnianie-rejestru-wyborcow,a,44943

 

  1. Wykaz komitetów wyborczych zgłoszonych do PKW i adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku;

https://bip.gdansk.pl/wybory/obwodowe-komisje-wyborcze,a,108235

 

  1. Terminy wybranych czynności wyborczych;

              https://bip.gdansk.pl/wybory/terminy-wybranych-czynnosci-wyborczych,a,140856

 

  1. Kalendarz wyborczy;

https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2019-r,a,108231

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41; fax: 58 301 27 30

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

 

Przydatne strony;

https://pkw.gov.pl/337_Informacje

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/4/33532_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/4/33534_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/4/33536_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/4/33538_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/3/33540_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_Unii_Europejskiej_niebedacych_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_w_Rzeczypospolitej_Polskiej

 

 

 

metryczka publikacji