Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Głosowanie w obwodzie głosowania przystosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborca, który zamierza głosować w innym obwodzie głosowania na terenie Gdańska, w tym w obwodzie głosowania przystosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami, składa wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.

Do spisu wyborców dopisywani są również (nie składając wniosku o dopisanie do spisu wyborców) wyborcy przebywający w dniu głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, w których utworzono obwody głosowania.

 

Zobacz także:

Głosowanie z zaświadczeniem o prawie do głosowania

Głosowanie korespondencyjne

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryczka publikacji