BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół ds. Zarządzania Ruchem

Realizowane zadania:

  • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków dotyczących organizacji ruchu,
  • zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
  • przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji,
  • przechowywanie projektów organizacji ruchu i ich ewidencjonowanie,
  • opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
  • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z  zatwierdzoną organizacją ruchu,
  • wydawanie decyzji o wykorzystaniu drogi w sposób szczególny,
  • udział w pracach Komisji oraz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
metryczka publikacji