BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół ds. Polityki Gospodarowania Nieruchomościami

Główny specjalista: Emilia Kuśnierz

ul. Kartuska 5 pokój 316

tel. +48 58 323 70 66

fax +48 58 323 70 63

e-mail: emilia.kusnierz@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania Zespołu:

  • Utworzenie i prowadzenie bazy danych nieruchomości Miasta oraz sprawowanie nadzoru nad danymi umieszczanymi w bazie przez jednostki organizacyjne Miasta;
  • Analiza zasobów oraz analiza potrzeb lokalowych jednostek organizacyjnych Miasta;
  • Przyjmowanie zgłoszeń o zwalnianych lokalach będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  • Przygotowywanie propozycji dotyczących zagospodarowania nieruchomości przeznaczonych na działalność oświatową, socjalną, kulturalną oraz sportową, w tym też zmian przeznaczenia nieruchomości;
  • Realizacja polityki gospodarowania nieruchomościami Miasta, w tym nieruchomościami zajmowanymi przez jednostki oświatowe, kultury oraz sportowe;
  • Podejmowanie działań oraz koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami Miasta, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  • Sprawowanie nadzoru nad jednolitą i spójną polityką wynajmowania nieruchomości przeznaczonych na działalność oświatową, socjalną, kulturalną oraz sportową, w szczególności w zakresie prawidłowości stosowania stawek najmu;
  • Obsługa administracyjna Komisji konsultacyjnej ds. polityki gospodarowania nieruchomościami.
metryczka publikacji