BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 10.09.2018r. o wystąpieniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie i w Kartuzach o opinie/uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto etap I".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 10.09.2018r. (2.76 MB)
metryczka publikacji