BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Samodzielne stanowisko pracy ds. budżetu i finansów

Anna Raszeja                                                                                                                                                                                                        ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
I piętro, pokój 111, tel. (+48 58) 323 64 65

 

Realizowane zadania:

 

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych,
  • nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków, niedopuszczenie do powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań,
  • nadzór nad dokumentami finansowo-księgowymi Biura.
metryczka publikacji