BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zespół ds. organizacji Jamboree i Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 r.

Łukasz Kłos
ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
II piętro, pokój nr 202
tel.: (+48) 58 526 81 18
e-mail: lukasz.klos@gdansk.gda.pl

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • podejmowanie w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska działań zmierzających do realizacji zadań związanych z organizacją w Gdańsku Europejskiego Jambore Skautowego w 2020 roku oraz Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 2018 roku,
  • współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zorganizowaniu w Gdańsku Europejskiego Jambore Skautowego w 2020 roku oraz Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 2018 roku,   
  • koordynacja działań jednostek miejskich związanych z przygotowaniami do Europejskiego Jambore Skautowego w 2020 roku oraz Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 2018 roku,
  • inicjowanie i podejmowanie działan związanych z promocją Miasta i Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca organizacji Europejskiego Jambore Skautowego w 2020 roku oraz Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w 2018 roku,Do zadań Zespołu należy:

  • koordynowanie prac inżynierskich związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi imprez skautowych na Wyspie Sobieszewskiej,

  • koordynowanie prac związanych z realizacją „Programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej”,

  • reprezentowanie jednostek organizacyjnych Miasta zaangażowanych w realizację Umowy Ramowej we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego,

  • prowadzenie działań na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej,

  • koordynowanie działań w zakresie realizacji obowiązków Miasta wynikających z Umowy Ramowej dot. organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w roku 2020 oraz zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2018,

  • promocja Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca organizacji zlotów Europejskiego Jamboree Skautowego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.
metryczka publikacji