BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Samodzielne stanowisko ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Lucyna Pietrzela
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 302
tel.: 58 323 67 22
e-mail: lucyna.pietrzela@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek oświatowych w zakresie:
 • dokumentacji akt osobowych
 • spraw związanych ze stosunkiem pracy
 • organizowania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, w tym udział w komisjach konkursowych
 • koordynowania procedury oceniania pracy
 • udziału w rozpatrywaniu skarg
 • prowadzenia ewidencji urlopów
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta dyrektorom i nauczycielom, w tym udział w komisjach
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, w tym: ruch kadrowy nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, zatrudnianie bez kwalifikacji
 • prowadzenie spraw pracowników administracji i obsługi dotyczących przeszeregowania przed emeryturą
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją lekcji religii przez inne kościoły niż kościół katolicki
 • współpraca ze związkami zawodowymi i Kuratorium Oświaty w zakresie realizowanych zadań
metryczka publikacji