BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Samodzielne stanowisko ds. energetyki

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki

Joanna Tobolewicz
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 118
tel.: +48 58 323 61 81
e-mail: joanna.tobolewicz@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • Koordynowanie działań związanych z polityką energetyczną Miasta, w tym monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • Planowanie i koordynowanie, we współpracy z gestorami sieci, realizacji infrastruktury energetycznej zgodnie z planami rozwojowymi Miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i rozwoju Gdańska;
  • Współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi w Gdańsku;
  • Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania innowacyjnych projektów energetycznych;
  • Inicjowanie i współpraca przy realizacji projektów z obszaru efektywności energetycznej.

 

Zarządzenie Nr 848/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki.

metryczka publikacji