BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Samodzielne stanowisko ds. budżetu

Maciej Łabuda
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój 376
tel.: +48 58 323 60 07
e-mail: maciej.labuda@gdansk.gda.pl


Realizowane zadania: 

  • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych,
  • bieżące monitorowanie budżetu Biura i niedopuszczenie do powstania naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • przygotowywanie analiz ekonomicznych i sprawozdań,
  • nadzór nad dokumentami finansowo – księgowymi Biura.

 

metryczka publikacji