BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Zasobu Geodezyjnego

Kierownik: Beata Gaj
ul. 3 Maja 9
pokój nr 22
tel.: +48 58 323 68 01
fax: +48 58 322 39 29
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

  • prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • zakładanie osnów szczegółowych,
  • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zlecenie osób prawnych i fizycznych oraz wykonawcom robót geodezyjnych i kartograficznych,
  • przyjmowanie i kontrola dokumentacji geodezyjnej powstałej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły swoją ważność,
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
metryczka publikacji