BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Spraw Zagranicznych

Kierownik:
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.:
fax:
e-mail:

Referat Spraw Zagranicznych                                                                                                                                                       

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 202 i 203
tel.: +48 58 323 62 02, 323 62 03, 323 62 89, 323 65 92
fax: +48 58 323 62 83

  • zapewnienie warunków rozwoju kontaktów Miasta z zagranicą tj. prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oraz logistyczną organizacją współpracy międzynarodowej Miasta,
  • opracowywanie analiz i raportów związanych ze współpracą międzynarodową Miasta,
  • opracowywanie projektów dokumentacji i korespondencji, wynikających z realizacji umów o współpracy z miastami partnerskimi,
  • organizacja i kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych,
  • prowadzenie korespondencji z podmiotami zagranicznymi,
  • uczestniczenie w pracach EUROCITIES oraz innych międzynarodowych organizacji o charakterze opiniotwórczym i lobbyingowym.
metryczka publikacji