BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Sportu

Kierownik Referatu Sportu: Adam Maksim

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 417
nr wew. 6417
tel.: +48 58 323 64 17

Pracownicy:

Angelika Krasińska, pokój 417, tel. (+48 58) 323 66 71
Ilona Kmiecik, pokój 418, tel. (+48 58) 323 60 17
Iwona Karwowska, pokój 418, tel. (+48 58) 323 64 18
Krystyna Serafin, pokój 419, tel. (+48 58) 323 66 19
Krzysztof Guzowski, pokój 419, tel. (+48 58) 323 64 19

Realizowane zadania Referatu Sportu:

  • współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, 
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej,
  • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska,
  • prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,
  • inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska,
  • organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców,
  • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu,
  • obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu,
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem  dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu.
metryczka publikacji