BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Kierownik: Aleksandra Osiecka
ul. 3 Maja 9
pokój nr 201B
tel.: +48 58 323 68 38
fax: +48 58 322 39 29
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

  • koordynacja sytuowania projektowanego uzbrojenia terenu
  • współpraca w zakresie zakładania i prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
metryczka publikacji