BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wykazy decyzji administracyjnych

na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym