BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zastępca kierownika ds. kadr w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została:

  • Pani Małgorzata Choniej zam. Gdańsk

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww stanowisko i uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji