BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Terapeuta / opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Orunia”

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Orunia” przy ul. Starogardzkiej 20  informuje, iż w wyniku zakończenia naboru naboru ogłoszonego na stanowisko terapeuty / opiekuna nie została zatrudniona żadna osoba.

 

Uzasadnienie:

Osoby, które złożyły oferty odmówiły udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

metryczka publikacji