BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Starszy specjalista w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (projekt EFS)

Informacja o wynikach naboru


w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

na stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba.

W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu.

 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie nie wpłynęła żadna aplikacja.

metryczka publikacji