BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Starszy specjalista w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Informacja o wynikach naboru


w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

na stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, zostały wybrane następujące osoby: Pani Aneta Pierzchała-Tolak

Uzasadnienie

W/w kandydatka spełniła  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku. Posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy doświadczenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji