BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Starszy referent ds.estetyki miasta w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne

 

stanowisko urzędnicze:


starszy referent  ds. estetyki miasta

w  Dziale  Użytkowania Przestrzeni Publicznej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana :

Pani  Źmijewska Bożena zam.  w  Gdańsku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. WykazałA się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganym do zatrudnienia na tym  stanowisku.

metryczka publikacji