BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Starsza księgowa w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starsza księgowa  w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży nie została zatrudniona żadna osoba i Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu.

Uzasadnienie:

Aplikację na stanowisko starsza księgowa  złożyła  jedna osoba.  Kandydatka   nie spełniła  wymagań określonych w ogłoszeniu, w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

 

metryczka publikacji