BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. windykacji w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości Informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrane zostały:

Pani Sabina Gładysz zam. Sopot

Pani Klaudia Prusak zam. Pruszcz Gdański

Pani  Hanna Nagiewicz zam. Gdańsk      

Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko  i uzyskały najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji