BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. technicznych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrani zostali:

  • Pan Zbigniew Miaskowski zam. Gdańsk
  • Pan Dariusz Chmielewski zam. Gdańsk

Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko i uzyskali najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji