BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrane zostały:

  • Pani Marzena Chodkowska zam. Marszewska Góra
  • Pani Aneta Mazurek zam. Wiślina
  • Pani Joanna Prokopowicz zam. Pruszcz Gdański       

Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko i uzyskały najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji