BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. magazynowych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrani zostali:

  • Pan Łukasz Jakubas zam. Gdańsk
  • Pan Maciej Reszczyński zam. Gdańsk

Kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww stanowisko i uzyskali najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji