BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. kosztów w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została:

Pani Aleksandra Michalska zam. Gdańsk

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww stanowisko i uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

metryczka publikacji