BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. finansowych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrane:

  • Pani Sylwia Kozak zam. Gdańsk
  • Pani Anna Piec zam. Gdynia

Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko i uzyskały najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji