BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

stanowisko ds. edukacji matematycznej od referenta do specjalisty w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum

na stanowisko urzędnicze:

edukacji matematycznej

od referenta do specjalisty

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

 

Uzasadnienie

Osoba, która złożyła aplikację nie spełniła wymagań formalnych. 

 

metryczka publikacji