BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

stanowisko ds. edukacji astronomicznej od referenta do specjalisty w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum

na stanowisko urzędnicze:

ds. edukacji astronomicznej

od referenta do specjalisty

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

 

Uzasadnienie

Kandydaci, który złożyli aplikacje na w/w stanowisko nie spełnili wymagań określonych w ogłoszeniu, w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

 

metryczka publikacji