BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Stanowisko ds. dokumentacji technicznej w branżach sanitarnej i elektrycznej w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Rezygnacja kandydata z zatrudnienia.

metryczka publikacji