BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Technicznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: 
Specjalista w Zespole Technicznym
w Wydziale Organizacyjno-Technicznym


- 1 etat, umowa o pracę

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W terminie nie wpłynęła żadna oferta.

metryczka publikacji