BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Specjalista w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja"

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Gdańsku informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze została wybrana:

Pani Anna Białek, zam. Gdańsk

Uzasadnienie:

Pani Anna Białek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu objętego naborem, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań.

 

metryczka publikacji