BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Specjalista ds. zamówień publicznych w Gdańskim Zespole Żłobków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Gdańskim Zespole Żłobków ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Kamila Zabrocka zam. w Gdańsku

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła kryteria wskazane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

metryczka publikacji