BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Informacja o wynikach naboru

w Centrum Hewelianum
Jednostce Budżetowej Gminy Miasta Gdańska

 

na stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na wyżej wymienione stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba,  z powodu niespełnienia wymagań, określonych w ogłoszeniu o naborze.

metryczka publikacji